REGULAMIN USŁUG DODATKOWYCH Ośrodka TROPICANA FAMILY

z dnia 30.04.2023

 1. Ośrodek Tropicana Family prowadzony jest przez właściciela – AURORA Hubert Walczak Bobrowiczki 16 76-100 Sławno NIP 839-208-10-77;REGON 320009654 [dalej: Ośrodek TROPICANA FAMILY; Ośrodek], zwanego dalej Właścicielem.
 2. Świadczącym Usługi Dodatkowe jest Ośrodek TROPICANA FAMILY.
 3. Przez Usługi Dodatkowe, zgodnie z Regulaminem Obiektu – OŚRODKA TROPICANA FAMILY z dnia 30.04.2023, rozumie się oferowane w danym terminieinne usługi niż najem Domków, w szczególności: Animacje, Występy, Pokazy, miniCLUB, Małpi Gaj, Place Zabaw, Wypożyczalnia sprzętu PUKY,Wypożyczalnia Rowerów, Altany grillowe na tyłach Ośrodka, leżaki na tyłach Ośrodka, Pralnia, Dmuchany Park Wodny z dmuchanymi zjeżdżalniami i dmuchanymi basenami zewnętrznym, Ognisko, Kino Letnie, Wieczorki taneczne, Zajęcia Porannej JOGI, Turnieje i Rozgrywki.
 4. Ośrodek zapewnia możliwość skorzystania z Usług Dodatkowych jedynie opcjonalnie, wg. swojego wyboru i w takim zakresie w jakim jest to możliwezgodnie z powszechnie obowiązującym prawem, lub innymi zdarzeniami mogącymi mieć wpływ na wykonywanie ww. Usług Dodatkowych np. warunki atmosferyczne i to pod warunkiem, że w ocenie Ośrodka TROPICANA FAMILY świadczenie Usług Dodatkowych nie będzie stanowiło zagrożenia lub możliwości narażenia zdrowia lub życia Gości. Oprócz tego wykupienie Usługi Dodatkowej jest możliwe, pod warunkiem, że wskazana usługa jest w danymmomencie dostępna. Korzystanie z Usług Dodatkowych przez Gości wymaga stosowania się do obowiązujących w tym zakresie regulaminów, dostępnychna terenie Ośrodka. Usługi Dodatkowe są nieodpłatne, o ile nie zostały uwzględnione w Cenniku. Nie wszystkie Usługi Dodatkowe są czynne w każdym okresie, co zależy od terminu pobytu (np. inne usługi są dostępne w maju, a inne we wrześniu).
 5. Wszelkie zwroty pisane wielką literą mają znaczenie nadane im w Regulaminie Obiektu – OŚRODKA TROPICANA FAMILY z dnia 30.04.2023, chyba żektórykolwiek z poniższych Regulaminów stanowi inaczej.
 6. Przed skorzystaniem z Usług Dodatkowych każdy uczestnik jest zobowiązany zapoznać się z niniejszym Regulaminem oraz stosować się do jego treści. Przystąpienie do korzystania z Usług Dodatkowych oferowanych przez Organizatora oznacza akceptację postanowień niniejszego Regulaminu.
 7. Usługi Dodatkowe świadczone są odpłatnie lub nieodpłatnie, na zasadach określonych w Cenniku zwartym m.in. w Regulaminie Obiektu – OŚRODKATROPICANA FAMILY z dnia 30.04.2023, zgodnie z poszczególnymi regulaminami Usług Dodatkowych, które są integralną częścią niniejszego Regulaminu:
  • REGULAMIN STANOWISKA GRILLOWEGO dostępnego w tylnej części Ośrodka TROPICANA FAMILY z dnia 30.04.2023
  • INSTRUKCJA CYMBERGAJ Ośrodek TROPICANA FAMILY z dnia 30.04.2023
  • REGULAMIN PLACU ZABAW i miniCLUBU Ośrodka TROPICANA FAMILY z dnia 30.04.2023
  • REGULAMIN ZEWNETRZNEGO PLACU ZABAW Ośrodka TROPICANA FAMILY z dnia 30.04.2023
  • REGULAMIN WYPOŻYCZALNI ROWERÓW I GOKARTÓW Ośrodka TROPICANA FAMILY z dnia 30.04.2023
  • REGULAMIN WYPOŻYCZENIA SPRZĘTU PUKY Ośrodka TROPICANA FAMILY z dnia 30.04.2023
  • REGULAMIN DOMKU KSIĘŻNICZKI Ośrodka TROPICANA FAMILY z dnia 30.04.2023
  • REGULAMIN – Animacje, Występy, Pokazy i inne z dnia 30.04.2023
  • REGULAMIN – Zajęcia Porannej JOGI z dnia 30.04.2023
  • Regulamin Parku Wodnego z dmuchanymi zjeżdżalniami i dmuchanymi basenami zewnętrznym z dnia 30.04.2023

ŻYCZYMY DOBREJ I BEZPIECZNEJ ZABAWY